Od pondělí 10.5.2021 je naše kamenná prodejna opět otevřená. Tak se zastavte ;-)

Pravidla FB soutěže v rámci kampaně Vyhraj svůj osobní survival náramek

Náš facebook najdete zde

První příspěvek týkající se soutěže najdete zde

Druhý příspěvek týkající se soutěže najdete zde

 

Úvodní ustanovení a trvání soutěže

 • Provozovatelem soutěže je PARACORD s.r.o. , IČO 02524309 (dále jen provozovatel)
 • Soutěž probíhá od 15. 4. 2021 pravděpodobně do 13. 5. 2021 (může být prodloužena)

Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky

 • Věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže je alespoň 15 let
 • Adresa pro doručování v České republice nebo na Slovensku
 • Soutěžící před vstupem do soutěže musí být vlastníkem osobního profilu na sociální síti Facebook
 • Souhlas s těmito pravidly soutěže a jejich dodržování

Mechanika soutěže a výhra

 • Výherce stanoví náhodný los ze všech zúčastněných
 • Předmětem soutěže je survival náramek, bližší specifikace budou upřesněny v příspěvcích

Ochrana osobních údajů

 • Soutěžící bere na vědomí, že provozovatel soutěže je v případě akceptace těchto pravidel, resp. vstupem soutěžícího do soutěže, oprávněn v postavení správce zpracovávat osobní údaje soutěžícího, a to v rozsahu jméno a příjmení, pohlaví, e-mailová adresa, telefonní číslo, uživatelské identifikační číslo na síti Facebook, a doručovací adresa, to vše za účelem realizace soutěže, zejména za účelem prověření účasti soutěžícího v soutěži a dodržování těchto pravidel, vyhodnocení soutěže a vyhlášení výherců, jakož i jejich kontaktování a předání výher.
 • Právním základem pro uvedené zpracování osobních údajů je splnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu založeného těmito pravidly.
 • Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.
 • Veškeré osobní údaje soutěžícího budou uloženy jen po dobu nezbytně nutnou, nejdéle pak po dobu 1 roku po ukončení soutěže.
 • Soutěžící bere na vědomí, že poskytnuté osobní údaje mohou být v souvislosti se zasláním výhry v Soutěži zpřístupněny doručovací společnosti.
 • Soutěžící též bere na vědomí, že má právo požadovat od správce právo na přístup k výše uvedeným osobním údajům, právo na jejich opravu či doplnění, blokaci resp. omezení jejich zpracování nebo jejich likvidaci resp. vymazání.
 • Pro dotazy a komunikaci týkající se vašich práv ve vztahu k osobním údajům využijte e-mailovou adresu: paracord@paracord.cz.
 • Soutěžící též bere na vědomí, že poskytnutím osobních údajů prostřednictvím sítě Facebook budou tyto údaje dále též zpracovávány dalším správcem, a to společností Facebook, a to dle podmínek uplatňujících se na váš smluvní vztah resp. Facebook uživatelský účet. Provozovatel v takovém případě není jakkoliv schopen ovlivnit rozsah jakým budou vaše osobní údaje společností Facebook dále zpracovávány ani toto zpracování nijak neurčuje a není tudíž v postavení společného správce k těmto osobním údajům. V tomto ohledu se prosím obracejte se svými dotazy a právy přímo na společnost Facebook dle aktuálních podmínek pro používání sítě Facebook (www.facebook.com).

Ostatní podmínky

 • Provozovatel si vyhrazuje právo soutěž a výhry kdykoliv v průběhu soutěže změnit, zrušit či jinak upravit.
 • Pravidla soutěže mohou být v průběhu soutěže měněna nebo doplňována. Provozovatel soutěže neodpovídá za žádné škody ani za žádné majetkové či nemajetkové újmy způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Provozovatel soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry při přepravě.
 • Provozovatel si vyhrazují právo kdykoliv v průběhu soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci vyloučit soutěžícího a smazat jeho příspěvky, a to pokud soutěžící poruší podmínky uvedené v těchto pravidlech, poruší podmínky provozovatele sociální sítě Facebook nebo pokud jeho jednání v rámci soutěže bude v rozporu s oprávněnými zájmy provozovatele nebo jiných soutěžících, nebo bude v rozporu s právním řádem České republiky či dobrými mravy.
 • Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Facebook. Každý soutěžící zapojením do soutěže osvobozuje společnost Facebook od všech závazků s ní souvisejících.
 • Společnost Facebook Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících. Veškeré dotazy, podněty, stížnosti nebo připomínky k soutěži mohou být adresovány pouze na adresu provozovatele paracord@paracord.cz.

 

 

V Praze dne 14. 4. 2021