AKTUÁLNÍ INFORMACE

Dodání do vánoc, provoz ve vánočním období

Vážení zákazníci,

i letos přidáváme přehled toho, do kdy je nutné objednat, aby se pravděpodobně stihlo dodání pod stromeček. Vycházíme z údajů balíkových služeb a ze současného stavu. Jak jsme ale zvyklí z předešlých let, nečekané okolnosti mohou s termíny ještě hodně zamíchat, takže s objednáním dárků prosím neváhejte dlouho.

Mezi svátky budeme mít letos otevřeno jen 28.12. a po Novém roce nás hned čeká inventura.

Kamenná prodejna má otevřeno ještě ve čtvrtek 22.12. do 18h.

22.12. otevřeno

23-27.12. zavřeno

28.12. otevřeno

29.12.-4.1. zavřeno z důvodu inventury

od 8.1. otevřeno standardně

 

Pokud budete zboží objednávat, níže najdete zlomové termíny.

Pokud nějaký termín nestíháte, zkuste nám zavolat na tel. +420 603 230 467 nebo napsat na paracord@paracord.cz . Objednávku zkusíme v takovém případě posoudit individuálně dle aktuálního stavu a dáme Vám vědět.

 • opasky, vodítka a obojky a ostatní věci dostupné do 14 dnů prosím objednávejte nejpozději 11.12.
 • náramky a přívěšky "na míru" a ostatní věci dostupné do 7 dnů prosím objednávejte nejpozději 12.12.
 • zboží označené jako "skladem" prosím objednávejte nejpozději 19.12.

Pro doručení balíčku před Vánoci je potřeba, abychom mohli předal balíček k přepravě nejpozději ve středu 20. 12. (platí pro Zásilkovnu i DPD a rozvoz po ČR). 

Uvedené termíny platí pro doručení po České republice, pokud objednáváte s doručením na Slovensko, poslední den pro předání balíčků přepravci je ve čtvrtek 14.12.

 

Expedice probíhají ještě 22.12., následně expedujeme 28.12. a následně pravděpodobně až v lednu po inventuře. 

 

Přejeme pohodové prožití adventního času, vánočních svátků a všechno nej v novém roce,

TÝM PARACORD.CZ

 

AKCE BLACK FRIDAY 5+1 (2023)

bf SMALL SVAZKY paraord.cz VÝPRODEJ SKLADU paracord.cz akční zboží paracord.cz

 

Vážení zákazníci, od 22.11.2021 začíná i u nás na www.paracord.cz bezprecedentní

BLACK FRIDAY VÝPRODEJ a AKCE 5+1

Akční zboží budeme zlevňovat / přidávat postupně až do neděle 26.11.2023 kdy akce končí.

Už teď je ale jasné, že některé slevy dosahují až 74%.

BLACK FRIDAY 2023

 

 

PRAVIDLA NÁKUPNÍ AKCE „5 + 1 zdarma”

Článek 1.

 1. Společnost PARACORD s.r.o., IČO: 02524309, se sídlem Wiesenthalova 1186/1, 15500 Praha 5 („Společnost“), pořádá prodejní akci s názvem „5 + 1 zdarma“ („Akce“).
 2. Předmětem tohoto dokumentu je úplná úprava pravidel („Pravidla“) Akce. Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Akce. Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků uveřejněných stejně jako tento dokument.

Článek 2.

 1. Akce se uskuteční v období od 22.11.2023 do 11.2023 na e-shopu www.paracord.cz s tím, že nabídka vztahující se k Akci je platná jen ve stanoveném období.

Článek 3.

 1. Účastníkem Akce může být fyzická i právnická osoba, která je konečným zákazníkem a která splní další podmínky uvedené v těchto Pravidlech („Zákazník“). Akce není určena osobám, které zboží zařazené do Akce kupují za účelem dalšího prodeje.
 2. Do Akce budou zařazeni pouze ti Zákazníci, kteří splní všechny stanovené podmínky Akce. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek jednotlivými Zákazníky a Zákazníky nesplňující podmínky uvedené v těchto Pravidlech dle své úvahy z Akce vyloučit.

Článek 4.

 1. Zákazník se do Akce zapojí tak, že v době a místě konání Akce dle článku 2 Pravidel zakoupí v rámci jednoho nákupu set pěti (5) produktů označených symbolem [5+1] („Nákup“).
 2. Zákazník získá nejlevnější ze pěti (5) produktů v rámci Nákupu zadarmo.
 3. Každý Zákazník se může Akce zúčastnit opakovaně, vždy však při splnění všech podmínek účasti dle těchto Pravidel.
 4. Společnost má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek Akce jednotlivými Zákazníky. Společnost je oprávněna s konečnou platností vyloučit Zákazníka v případě, že bude mít podezření, že se Zákazník dopustil podvodného jednání nebo jiného jednání, které je v rozporu s dobrými mravy. Toto rozhodnutí o vyloučení Zákazníka je konečné, bez možnosti odvolání.

Článek 5.

 1. Tato Pravidla budou po celou Dobu konání Akce dostupná na webové stránce https://www.paracord.cz/nase-novinky/akce-black-friday-5-1--2023/
 2. Společnost je možné v souvislosti s Akcí kontaktovat též na e-mailové adrese či telefonním čísle uvedených na webové stránce https://www.paracord.cz/kontakty/
 3. Účast v Akci je dobrovolná. Účastí v Akci vyjadřuje Zákazník svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti s Akcí, která nejsou upravená v těchto Pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.
 4. Společnost si vyhrazuje právo změnit podmínky Akce či dobu jejího trvání bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků Zákazníků vůči Společnosti. Každá taková změna Pravidel či Akce bude vyhlášena stejným způsobem jako tato Pravidla. Změny bude Společnost provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Společnosti, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Společnost bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Zákazníky.
 5. Při uplatňování práv z vadného plnění (reklamace) u zboží v rámci této Akce se postupuje podle platné právní úpravy obsažené zejména v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a podle platného reklamačního řádu Společnosti.
 6. Při odstoupení Zákazníka od smlouvy bude Zákazníkovi vrácena kupní cena a odstoupení od kupní smlouvy Zákazníkem se vždy realizuje na set všech produktů zakoupených v rámci Nákupu.
 7. Slevy a jiné výhody v rámci této Akce nelze kombinovat s jakýmikoliv jinými slevami, jinými prodejními akcemi.
 8. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Zákazníka, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této Akci je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (coi.cz) Zákazník nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Zákazníka a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo se Společností. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.
 9. Zákazník, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Zákazníka obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.